Organizing Committee

 • MIKAMI Hideharu(Chair)
 • NAKAGAKI Toshiyuki
 • MATSUO Yasutaka
 • AKERA Hiroshi(Faculty of Engineering)
 • SHIBUKAWA Atsushi
 • SATO Katsuhiko
 • MITOMO Hideyuki
 • TAGUCHI Atsushi
 • SUZUKI Akihiro
 • KATAYAMA Tsukasa
 • ISHIJIMA Ayumu
 • NISHIGAMI Yukinori
 • MIZUNO Yuta
 • OKAMOTO Takuya
 • TAEMAITREE Farsai
 • Wu Jiabing
 • ENDO Michiaki
 • IMAMURA Itsuko
 • KOBAYASHI Kentaro
 • FUJIWARA Yumie(Secretary)
 • SUZUKI Miku(Secretary)
 • OKUHARA Aki(Secretary)
 • FUKUMOTO Ai(Secretary)