The 23rd RIES-HOKUDAI International Symposium

Organizing Committee

 • ISHIBASHI Akira(Chair)
 • MIKAMI Hideharu
 • NAKAGAKI Toshiyuki
 • AKERA Hiroshi(Faculty of Engineering)
 • KONDO Kenji
 • SHIBUKAWA Atsushi
 • MITOMO Hideyuki
 • NISHIGAMI Yukinori
 • ISHIJIMA Ayumu
 • IMAMURA Itsuko
 • KOBAYASHI Kentaro
 • HIRAI Naomi
 • MORI Yuko
 • ISHIDA Mami(Secretary)
 • FUJIWARA Yumie(Secretary)
 • SUZUKI Miku(Secretary)
 • (SASAKI Ayano(Secretary))